איתקה תכנון ובקרה להסדרים פנסיוניים בע"מ הנה תאגיד ייעוץ פנסיוני.

אנו מתמחים בייעוץ פנסיוני אישי לבעלי תכניות פנסיה וביטוח וותיקות ומורכבות, תוך התמקדות במיצוי מקסימלי של זכויות למבוטח.

איתקה מאפשרת ללקוחותיה קבלת ייעוץ פנסיוני חד פעמי, או מתמשך, לפי הצורך.

 

פניה מקוצרת ללקוחות: