• בחינת צרכים - הכנסה שוטפת, סכומים חד פעמיים

  • מיפוי נכסים הוניים וקצבתיים- פוליסות ביטוח, קופות גמל והשתלמות, קרנות פנסיה, חסכונות לטווח ארוך, ירושות.

  • קביעת גובה רמת החיים האפשרית- התאמה בין נכסים לצרכים.

  • השפעת מיסוי על הנכסים- גיבוש פתרונות מס אופטימליים.

  • פתרונות להמרת סכומים חד פעמיים להכנסה חודשית.

  • השפעת  המשך עבודה במשרה מלאה / חלקית.

  • אפשרות לליווי שוטף.

תכנון פרישה