• הסטת כספים חייבים במס לכספים פטורים ממס- פוליסות רלוונטיות.

  • הוזלת עלויות כיסויים ביטוחיים.

  • פתרונות לחיסכון בדמי ניהול.

ייעוץ לבעלי פוליסות ביטוח מנהלים וותיקות