ייעוץ לעמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות

הייעוץ ניתן בהתבסס על נתוני כל חודשי החברות בקרן ובכפוף להוראות התקנון האחיד:

  •  בחינת כדאיות הקפאת זכויות לאחר 420 חודשי חברות.

  •   בחינה של עדכון (הגדלה / הקטנה) השכר המבוטח בקרן הוותיקה.

  •   לאן להעביר גידולי שכר - לקרן הפנסיה הוותיקה או לתוכנית פנסיונית חלופית ?