• תכנון ומיצוי הטבות מס לפי תיקון 190 על חסכונות קיימים בקופות גמל

  • בחינת כדאיות הפקדת כספים חדשים בקופ"ג

  • שילוב תיקון 190 בתכנון ירושה

תיקון 190