ייעוץ לפורשי בנק יהב

בנק יהב בחר באיתקה לצורך קיום פגישה  אישית עם כל אחד מעובדי הבנק הזכאים לפרישה בתנאים מועדפים.

במהלך הפגישה יקבל העובד מידע וסיוע בקבלת החלטות  בנוגע לשאלות מרכזיות הנובעות מפרישתו מהבנק, כגון:

  • סכום המענקים נטו

  • פתרונות המיסוי האופטימליים

  • הטבות מס מגיל פרישה

  • דמי אבטלה/קצבת זקנה

  • עבודה במקום חדש

  • סיוע במילוי טפסים למס הכנסה, ועוד ...

אנא הבא/י  עמך לפגישה:

  • תחזית מענק פרישה שקיבלת מהמעסיק

  • 3 תלושי שכר אחרונים

  • דו"חות שנתיים אחרונים - קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות.

הפגישה הנה במימון המעסיק. ניתן ואף מומלץ לצרף בן/ת זוג לפגישה.