:משרדים

איתקה תכנון ובקרה להסדרים פנסיוניים בע"מ

בניין טופ דן

פנחס רוזן 72

תל אביב

כתובת למשלוח דואר:

איתקה תכנון ובקרה להסדרים פנסיוניים בע"מ

ת.ד 13293

ת"א 61132

טלפון:                         03-6487005

 

פקס:                           03-6487006

 

office@ithaca.co.il                          :email