ייעוץ בעזיבת עבודה

  • מיסוי- התאמת פתרון מיסוי אופטימלי לצרכיך.

  • הנחיות לשמירת זכויות בתוכנית פנסיונית ייחודית.

  • הנחיות לשמירת כיסויים ביטוחיים רלוונטיים.

  • בדיקת שינויים בדמי ניהול ועלויות כיסויים ביטוחיים, עקב סיום עבודה.

  • ייעוץ לפרק הפנסיוני בהסכם עבודה אצל מעסיק חדש.