מידע לפורשי חברת החשמל

חברת חשמל בחרה באיתקה לצורך קיום פגישה  אישית עם כל אחד מפורשי החברה.

במהלך הפגישה ימסר לפורש מידע  בנוגע לשאלות מרכזיות הנובעות מפרישתו מהחברה, כגון:

 • סכום הפנסיה נטו

 • סכום המענקים נטו

 • פתרונות המיסוי האופטימליים

 • הטבות מס מגיל פרישה

 • דמי אבטלה/קצבת זקנה

 • עבודה במקום חדש

 • סיוע במילוי טפסים למס הכנסה, ועוד ...

אנא הבא/י  עמך לפגישה:

 • תעודה מזהה - תעודה זהות, תעודת עובד/גימלאי

 • סימולציית פרישה שקיבלת מהמעסיק

 • 3 תלושי שכר אחרונים

 • דו"חות שנתיים אחרונים - קופת גמל (פנה/י לנציג מחוג/עוצמה לקבלת מעודכן), קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות.

הפגישה הנה במימון חברת החשמל. ניתן ואף מומלץ לצרף בן/ת זוג לפגישה.